စက်ရုံခရီး

စက်ရုံမြင်ကွင်း

ဂိုဒေါင်

ဂိုဒေါင်

ဓာတ်ခွဲခန်း

ကုန်ကြမ်းဂိုဒေါင်


အဓိကလျှောက်လွှာ

ဆေးထိုးခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းနှင့်မှုတ်ခြင်း